Magazyn poświęcony krajoznawstwu i historii regionalnej oraz promocji turystyki indywidualnej i transportu publicznego regionu dolnośląskiego. Wydawcą kwartalnika "Przystanek Dolny Śląsk" jest Instytut Dolnośląski.

Instytut Dolnośląski to nowoczesna instytucja, która stawia sobie za cel promowanie tej różnorodności. Instytut Dolnośląski jest promotorem atrakcyjności turystycznej, krajoznawczej i kulturowej regionu dolnośląskiego. Podejmuje tematykę poświęconą Dolnemu Śląskowi w jak najszerszym wymiarze, prowadzi działalność wydawniczą, informacyjną, popularyzatorską, edukacyjną, szkoleniową, badawczą i poradniczą. Stara się łączyć tych, którzy są zainteresowani Dolnym Śląskiem – jego historią, społeczeństwem, kulturą, przyrodą i zabytkami.

 

Wszystkie kwartalniki do bezpłatnego pobrania ↓

 

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 2(27)/2020 lato

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 1(26)/2020 wiosna

 

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 4(25)/2019 zima

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 3(24)/2019 jesień

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 2(23)/2019 lato

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 1(22)/2019 wiosna

 

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 4(21)/2018 zima

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 3(20)/2018 jesień

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 2(19)/2018 lato

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 1(18)/2018 wiosna - Przystanek Uzdrowisko

 

Koleją po Dolnym Śląsku 2018

 

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 4(17)/2017 zima

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 3(16)/2017 jesień

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 2(15)/2017 lato

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 1(14)/2017 wiosna

 

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 4(13)/2016 zima

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 3(12)/2016 jesień

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 2(11)/2016 lato

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 1(10)/2016 wiosna

 

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 4(9)/2015 zima

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 3(8)/2015 jesień

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 2(7)/2015 lato

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 1(6)/2015 wiosna

 

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 4(5)/2014 zima

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 3(4)/2014 jesień

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 2(3)/2014 lato

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 1(2)/2014 wiosna

 

Kwartalnik Przystanek Dolny Śląsk nr 1(1)/2013 zima

 

 

 

 

Mapa Śląska autorstwa Martina Helwiga z 1561 roku

 Mapa Śląska autorstwa Martina Helwiga z 1561 roku

Pierwsza mapa Śląska, Martina Helwiga z 1561 roku (orientacja południowa) Źródło (domena publiczna)

 

Eloblog.pl

15 sierpień 2022