OBRONA LWOWA 1918 SEMPER FIDELIS
18 listopada zapraszamy na krakowskie obchody 105. rocznicy bohaterskiej obrony Lwowa - zwycięskiego powstania Orląt Lwowskich
Artur Oppman, Orlątko | ... Mamo, czy jesteś ze mną? Nie słyszę twoich słów... W oczach mi trochę ciemno... Obroniliśmy Lwów!... Zostaniesz biedna samą... Baczność! Za Lwów! Cel! Pal! Tylko mi ciebie, mamo, Tylko mi Polski żal!...
OBRONA LWOWA 1918-1920 SEMPER FIDELIS
Ochotnicza Legia Kobiet, ochotnicza organizacja wojskowa utworzona we Lwowie w 1918 przez kobiety, pragnące walczyć o niepodległość Polski. Kobiety z OLK walczyły o Lwów w trakcie wojny polsko-ukraińskiej oraz wojny polsko-bolszewickiej, w tym także w walkach o Wilno

Rozmowa Jarosława Kornasia z Kazimierzem Braunem oraz Grzegorzem Braunem #2

Zagłada to powieść o tym, jak komuniści przejmowali władzę w Polsce i niszczyli polską tożsamość. Akcja opowiada o zagładzie polskiego ziemiaństwa w wyniku tzw. „reformy rolnej”. Została ona zadekretowana przez komunistyczny rząd osadzony w Polsce przez Stalina, a wprowadzana w miarę przetaczania się przez nasze ziemie frontu sowiecko-niemieckiego od lata 1944 do wiosny 1945 r. i wkraczania na nie Armii Czerwonej.

Starożytny ród Szablowskich zostaje wypędzony ze swego majątku, będącego sprawnie prosperującym przedsiębiorstwem rolno-spożywczym i leśnym, zatrudniającym i żywiącym dziesiątki pracowników stałych i setki sezonowych. Niektórzy członkowie rodu tracą życie w tragicznych okolicznościach, a innych czeka poniewierka. Zagłada jest fikcją literacką - opartą wszakże na faktach i rzeczywistych wydarzeniach.

Profesor Kazimierz Braun jest reżyserem, pisarzem, nauczycielem akademickim. Reżyserował, wykładał i publikował w Polsce, a po wyrzuceniu z pracy w stanie wojennym, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Irlandii. Jest autorem licznych książek z dziedziny historii teatru oraz poezji, powieści o dramatów. Ukończył dwa kierunki studiów: filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1958) oraz reżyserię dramatu w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (1962). Doktoryzował się na UAM w Poznaniu (1971), stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych (ze specjalnością: teatrologia) uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim (1975), a w roku 1992 nadano mu tytuł profesora. W latach 1982–1986 był profesorem wizytującym na kilku uczelniach w USA, a od roku 1989 profesorem na University at Buffalo.

Rodzicami Kazimierza Brauna byli Juliusz Braun, profesor, działacz katolicki, więzień stalinowski, oraz Elżbieta, z domu Korwin-Szymanowska (oboje zmarli w 1990 r.). Stryjami Kazimierza byli Jerzy i Kazimierz, a ciotką (siostrą ojca) Jadwiga Domańska. Ożenił się z Zofią Reklewską, córką Wincentego Reklewskiego, pisarką i teatrologiem. Ich dziećmi są Monika Braun, pisarka i nauczyciel akademicki, Grzegorz Braun, reżyser filmowy, publicysta, poseł IX kadencji oraz Justyna Braun, nauczyciel akademicki. Ich wnuczkami są Anna, Joanna, Aniela, Zofia, Elżbieta.

Kazimierz Braun "Zagłada" Wydawnictwo Capital | Powieść o tym jak komuniści przejmowali władzę w Polsce i niszczyli polską tożsamość.

Kazimierz Braun "Zagłada" Wydawnictwo Capital

Kolejna zagłada, która dotknęła Polskę oraz jej elity nadeszła na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. To w tym okresie straciliśmy jak się wydaje bezpowrotnie możliwość samodzielnego i świadomego bytu narodu polskiego. Pseudoelity wytypowane do rządzenia Polską nie zdobyły się na zwrot mienia zagrabionego w końcówce lat 40. XX wieku. Ziemianom, bogatym chłopom, kupcom, przedsiębiorcom, ... Co więcej zniszczyły postkomunistyczny przemysł, drobną wytwórczość oraz celowo zmarnotrawiły ludzki entuzjazm, potencjał przedsiębiorczości oraz zapał do modernizowania jak nam się wydawało wolnej Polski. O tym zagadnieniu będzie opowiadać kolejna powieść Kazimierza Brauna, Zagłada 2.0. 


 

 

Potrzebna jest pilna pomoc dla CARITAS Diecezji Grodzieńskiej

  • 230025 Grodno, ul.K.Marksa 4, Białoruś
  • +375 152 753 412 
  • caritasgrodno@yandex.ru
  • Dyrektor: Ks.dr Roman Raczko


 

 

Budzimy Śpiących Rycerzy


  


 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.