COP Międzynarodowe Seminarium Naukowe - Politechnika Świętokrzyska

Dzieje industrializacji: Zagłębie Staropolskie a COP
Eugeniusz Kwiatkowski – organizator, budowniczy podstaw przemysłu II RP, człowiek
Wpływ inwestycji COP na rozwój Sandomierza
Wpływ inwestycji COP na obronność i gospodarkę II Rzeczpospolitej
Wpływ inwestycji COP na rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego
Wpływ inwestycji COP na rozwój Starachowic
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania regionu objętego COP
Etos inżynierski w czasach COP