Fotografia Letheko (CC BY-NC-ND 4.0) 

 

Natężenie ruchu kolejowego w monarchii austro-węgierskiej w 1912 roku

Źródło oraz pełny rozmiar mapy Alternative Transport stan z roku 1912.

/Letheko/