w przygotowaniu

 

Książka W kierunku Rządu Światowego. Nowy Porządek Świata Deirdry Manifold ukazuje machinę wielowiekowego spisku, którego celem jest zaprowadzenie Nowego Ładu opartego na fałszywym pojednaniu, któremu obca jest wiara katolicka i propagowane przez nią wartości.

Co znajdziemy w pozycji W kierunku Rządu Światowego. Nowy Porządek Świata?
W książce W kierunku Rządu Światowego. Nowy Porządek Świata autorka uświadamia czytelnika, w jaki sposób należy interpretować pewne wydarzenia – zarówno z odległej, jak i całkiem niedalekiej przeszłości. Deirdre Manifold tłumaczy, za pomocą jakich metod na przestrzeni wieków stopniowo zaprowadza się Nowy Ład, którego celem jest wyeliminowanie odrębności kulturowej i etnicznej, a także wyparcie wszelkich wyznań (w tym wiary katolickiej) i zastąpienie ich jedną, uniwersalną religią.
W ten oto sposób powstać ma światowe niewolnictwo – ludzie posłusznie poddani Rządowi Światowemu, bez własnego zdania, bez własnej moralności, wartości i kultury…
Masoński Nowy Światowy Ład jest dziś bliski, ponieważ ruch New Age tworzy klimat sprzyjający przyjęciu rządu światowego oraz Antychrysta. Nowy Ład zapełniony jest pozornie niepowiązanymi ze sobą ideologiami, postaciami i wydarzeniami, które do niedawna pozostawały w ukryciu, pomału budowany jak skomponowana z luźnych elementów układanka.

Deirdre Manifold - Fatima and the Great Conspiracy  Free book (.pdf)