OBRONA LWOWA 1918 SEMPER FIDELIS
18 listopada zapraszamy na krakowskie obchody 105. rocznicy bohaterskiej obrony Lwowa - zwycięskiego powstania Orląt Lwowskich
Artur Oppman, Orlątko | ... Mamo, czy jesteś ze mną? Nie słyszę twoich słów... W oczach mi trochę ciemno... Obroniliśmy Lwów!... Zostaniesz biedna samą... Baczność! Za Lwów! Cel! Pal! Tylko mi ciebie, mamo, Tylko mi Polski żal!...
OBRONA LWOWA 1918-1920 SEMPER FIDELIS
Ochotnicza Legia Kobiet, ochotnicza organizacja wojskowa utworzona we Lwowie w 1918 przez kobiety, pragnące walczyć o niepodległość Polski. Kobiety z OLK walczyły o Lwów w trakcie wojny polsko-ukraińskiej oraz wojny polsko-bolszewickiej, w tym także w walkach o Wilno

– No taki chabaźnik, specjalista od mchów i porostów – mimo to objaśnił Sekułowski. – Taki strach na wróble, konopiasty łeb. Umiał tyle łaciny, żeby sklasyfikować, tyle fizjologii, żeby móc pisać artykuły, i tyle znał się na polityce, żeby swobodnie rozmawiać ze swoim woźnym. Kiedy się w dyskusji wyszło za grzyby, tumaniał. Nasz światek roi się od takich genialnych rachmistrzów, tylko oni wykształcili swą biedna umiejętność w kierunku pożytecznym społecznie, wiec się ich toleruje. Literatura pełna jest takich, którzy pisząc do praczki, stylizują z myślą o pośmiertnym wydaniu listów… 

- Stanisław Lem, Szpital Przemienienia

Andrzej Chwalba i Wojciech Harpula – „Polska-Rosja. Historia obsesji, obsesja historii” – recenzja i ocena

Historia jest kluczem do zrozumienia współczesnych relacji polsko-rosyjskich. Duet Chwalba-Harpula z pewnością miał tego pełną świadomość. Efektem ich współpracy jest przekrojowe spojrzenie na dzieje Polski i Rosji, a także próba odpowiedzi na pytanie co mogłoby się stać, gdyby wydarzenia przyjęły inny obrót.

Na temat stosunków polsko-rosyjskich wypowiadał się już chyba każdy polski polityk, politolog czy komentator życia publicznego. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że w wypowiedziach wielu osób słychać brak pełnego zrozumienia specyfiki zagadnienia, o którym mówią. Przynajmniej po części jest to wynikiem bardzo pobieżnej znajomości wielowiekowej relacji obu państw. Wyobraźmy sobie, o ile celniej moglibyśmy oceniać dzisiejszą rzeczywistość, gdybyśmy dobrze rozumieli naszą przeszłość, pomyślmy o wymiernych korzyściach jakie może dawać racjonalne i pozbawione emocji myślenie o Rosji. Pomóc w tym mogą książki, które historię stosunków polsko-rosyjskich omawiają w sposób analityczny, uwzględniając wszystkie towarzyszące im konteksty. Właśnie dlatego lekturę książki „Polska-Rosja. Historia obsesji, obsesja historii” zaczynałem z uczuciem pewnej ekscytacji i wielkimi oczekiwaniami.

Publikacja ma dwóch autorów. To Andrzej Chwalba – profesor historii, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor ponad 20 książek naukowych i Wojciech Harpula – dziennikarz i publicysta, redaktor naczelny „Gazety Krakowskiej”. Autorzy przyjęli w książce formę wywiadu-rzeki, co jest już sprawdzonym i udanym rozwiązaniem. Warto przypomnieć, że nakładem Wydawnictwa Literackiego w 2019 roku ukazała się ich pierwsza, wspólna książka „Zwrotnice dziejów. Alternatywne historie Polski”, która została bardzo ciepło przyjęta, zresztą również przez piszącego te słowa. Bazowała ona, podobnie jak „Polska-Rosja”, na wskazaniu kluczowych momentów w dziejach i refleksji nad tym, jak potoczyłaby się historia, gdyby ówczesne wydarzenia przybrały inny obrót. Po lekturze „Zwrotnic dziejów” zwróciłem uwagę, że trochę zabrakło tam kilku ciekawych tematów, takich jak chrzest Mieszka I czy wybuch powstania listopadowego. Niezwykle pozytywnym zaskoczeniem było dla mnie to, że oba zagadnienia pojawiły się na kartach nowej publikacji.

Książka „Polska-Rosja. Historia obsesji, obsesja historii” to całościowe spojrzenie na ponad tysiącletnią historię relacji polsko-rosyjskich. Tekst podzielono na siedem rozdziałów, które ułożone są zgodnie z chronologią wydarzeń. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie o to jak nasze relacje z Rosją mogłyby wyglądać dzisiaj, gdyby historia potoczyła się inaczej. Zastanawiają się m.in. jakie konsekwencje dla stosunków z Rosją miałoby przyjęcie przez Mieszka I chrztu w obrządku innym niż zachodni, czy jak potoczyłyby się losy Polski, gdyby litewski książę Jogaiło nie był królem Polski, a został wielkim księciem moskiewskim. Lektura pozwala także zrozumieć, na czym polega specyfika rosyjskiego myślenia i tzw. ruski mir. Publikacja to nie tylko budowanie alternatywnych historii, które mogły się wydarzyć, ale także, a może przede wszystkim, wskazanie kluczowych momentów w dziejach, wyjaśnienie ich znaczenia i doniosłości, z której nie zawsze zdawali sobie sprawę ich inicjatorzy.

Rozmowa ma bardzo swobodną, pełną poczucia humoru formę. Jej przystępny język wspaniale uzupełnia się z niezwykłą erudycją i dociekliwymi pytaniami Wojciecha Harpuli oraz bardzo dokładnym opisem historycznym Andrzeja Chwalby. Na słowa najwyższego uznania zasługuje przekrojowa wiedza autorów, którzy równie naturalnie rozmawiają o wczesnośredniowiecznym państwie wielkomorawskim, jak i szczegółach konfederacji barskiej czy powstaniu warszawskim. Kolejnym atutem książki jest wyraźne oddzielenie faktów i tego, co najczęściej przyjmują w swoich książkach badacze, od refleksji nad tym, co mogłoby mieć miejsce w alternatywnej rzeczywistości. Na marginesie tych „alternatywnych scenariuszy” warto pochwalić dużą powściągliwość w formułowaniu hipotez przez obu autorów, a zwłaszcza profesora Chwalbę. Wystrzega się on pogoni za historyczną sensacją, a prowadzone tu dywagacje mają oparcie w źródłach historycznych i ówczesnej rzeczywistości społeczno-polityczno-kulturowej. Autorzy unikają budowania hipotez piętrowych, co także pozytywnie wpływa na wiarygodność ich koncepcji. Kiedy z kolei jakieś zagadnienie w środowisku badaczy wciąż jest przedmiotem dyskusji, autorzy nie uciekają się do ryzykownych uproszczeń, tylko wyjaśniają naturę problemu. Pozytywnie należy ocenić także redakcję, korektę i samo wydanie. Wszystko to sprawia, że książkę czyta się bardzo przyjemnie.

Rolą recenzenta jest też wytknięcie mankamentów ocenianej pracy, choć w przypadku tej książki jest to raczej wskazanie pewnych błahostek. Mimo że praca nie ma stricte naukowego charakteru, to dobrym rozwiązaniem mogłoby być umieszczenie na jej końcu bibliografii, choćby w formie literatury uzupełniającej. Warto byłoby także dodać większą liczbę rycin oraz indeks miejsc i nazwisk, które pojawiają się w tekście.

„Polska-Rosja. Historia obsesji, obsesja historii” to książka potrzebna, która pozwala rozpoznać współczesne problemy wynikające z polityki prowadzonej przez Rosję, ale także zrozumieć ich podłoże i przyczyny. Przystępna forma jaką jest wywiad-rzeka powinna zachęcić także osoby, które historią interesują się tylko pobieżnie. Polecam każdemu kto chciałby zrozumieć, jakie wydarzenia ukształtowały współczesną Polskę i Rosję. To lektura, która poszerza horyzonty!

Artykuł został pierwotnie opublikowany [2021-03-07] na portalu historycznym Histmag.org i udostępniany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

O autorze

Jakub Jagodziński
Redaktor portalu Histmag.org, archeolog, etnolog, antropolog kultury, doktorant Polskiej Akademii Nauk. Naukowo zajmuje się zagadnieniem wczesnośredniowiecznych relacji słowiańsko-skandynawskich i problematyką związaną z procesami globalizacyjnymi. Miłośnik podróżowania, prowadzi stronę www.brokeontheroad.pl
 

Menu ksiązki

Fundacja Osuchowa 

 

 

 

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.