Tematy niebezpieczne to książka powstała z zebranych artykułów dra Dariusza Ratajczaka, a także zapisów wykładów, które wygłaszał on na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 1997/1998. Publikacja porusza tematy tabu związane z masonerią, relacjami polsko-żydowskimi, a także innymi kwestiami z życia politycznego i społecznego w kraju i na świecie.

„Tematy jeszcze bardziej niebezpieczne” to zbiór publicystyki historycznej dra Dariusza Ratajczaka, przedmiotem której jest rewizjonistyczne spojrzenie na zagadnienia bliższej oraz dalszej przeszłości. Autor syntetycznie (siłą rzeczy – również wybiórczo) referuje poglądy rewizjonistów Holocaustu, zestawia je z przekazami świadków historii, a całość ilustruje niezwykle ciekawym materiałem ikonograficznym.

„Tematy śmiertelnie niebezpieczne” to kolejny po „Tematach niebezpiecznych” i „Tematach jeszcze bardziej niebezpiecznych” zbiór esejów historycznych dra Dariusza Ratajczaka, w których poza odniesieniem się do postaci Adolfa Hitlera i III Rzeszy, autor porusza temat Norwegii, której był przez jakiś czas mieszkańcem.

Pakiet - Tematy niebezpieczne - Dr Dariusz Ratajczak - nowe pozycja Wydawnictwa 3Dom

Wydawnictwo 3DOM - Pakiet - Tematy niebezpieczne - Dr Dariusz Ratajczak

Jeśli Państwo także uważacie, że art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, o którego złamanie sądzony był dr Ratajczak, powinien zostać zniesiony, prosimy o podpisanie apelu, znajdującego się na niniejszej stronie: klamstwooswiecimskie.pl                 
Zapraszamy także na stronę poświęconą osobie dra Dariusza Ratajczaka: dariuszratajczak.pl

Rozmowa posła Grzegorza Brauna z prezesem wydawnictwa 3DOM Tomaszem Grzegorzem Stalą na temat wydanego pakietu książek autorstwa ś.p. dr Dariusza Ratajczaka.

Grzegorz Braun

 


Dariusz Zdzisław Ratajczak urodził się 28 listopada 1962 roku w Opolu, zmarł maj - czerwiec 2010 roku w Opolu - był polskim historykiem i publicystą.

Dariusz Ratajczak ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1997 roku obronił pracę doktorską Zagadnienie postaw ludności Śląska Opolskiego w świetle wyroków WSR-ów w Katowicach i w Opolu w latach 1945–1955 , której promotorem był prof. Stanisław Nicieja. W latach 1988–2000 był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Opolskiego (dawna Wyższa Szkoła Pedagogiczna) na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym. W 1999 roku, po wydaniu Tematów niebezpiecznych, zbioru esejów historyczno-politycznych, zawierających między innymi omówienie poglądów rewizjonistów Holokaustu, został zawieszony, a następnie wydalony z Uniwersytetu Opolskiego z zakazem pracy w zawodzie nauczycielskim na okres 3 lat. Podjął pracę stróża nocnego w jednej z opolskich firm.

Postawiono mu zarzut tzw. kłamstwa oświęcimskiego oraz wytoczono proces sądowy o złamanie art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W dniu 11 grudnia 2001 roku roku sąd uznał winę oskarżonego, ale odstąpił od wymierzenia kary ze względu na „nieznaczny stopień szkodliwości społecznej czynu” i warunkowo umorzył postępowanie.

Dariusz Ratajczak był autor oraz współautor kilku książek naukowych i popularnonaukowych oraz wielu artykułów publikowanych w „Myśli Polskiej”, „Najwyższym Czasie”, „Narodni Myslence” (Czechy), „Opcji na Prawo”, „Kronice” (Norwegia), „Polonii” (USA).

Wybrane publikacje śp. dr Dariusza Ratajczaka

  • Polacy na Wileńszczyźnie 1939-1944 (Opole 1990)
  • Świadectwo księdza Wojaczka (Opole 1994)
  • Krajowa Armia Podziemna w powiecie prudnickim 1949-1952 (współautor, Opole-Gliwice 1996)
  • Tematy niebezpieczne (Opole 1999)
  • Tematy jeszcze bardziej niebezpieczne (Kociaty, New York, 2001)
  • Inkwizycja po polsku, czyli sprawa dr. Dariusza Ratajczaka (Poznań 2003)
  • Prawda ponad wszystko (Opole 2004)
  • Spowiedź „antysemity” (Opole 2005)

W dniu 11 czerwca 2010 roku znaleziono zwłoki  Dariusz Ratajczaka w zaparkowanym samochodzie pod Centrum Handlowym Karolinka w Opolu. 22 czerwca 2010 został pochowany na cmentarzu komunalnym w Półwsi pod Opolem.

Czytaj więcej - Tajemnicza śmierć dr. Dariusza Ratajczaka – Morderstwo polityczne w państwie Tuska-Komorowskiego?