Bolesław Piasecki Od Wodza RNR "Falanga" do Przewodniczącego PAX

Wydawca: CEiR im. Sołtyka

Zapis konferencji z 9 kwietnia 2022 roku. 

spis treści:

 • R.Mossakowski - Słowo wstępne
 • J.Bisztyga - Bolesław Piasecki w mojej pamięci
 • A.Miksa - Bolesław Piasecki i jego formacja polityczna, czyli elitarni narodowcy casu II wojny światowej :Konfederacja Narodu, Uderzeniowe Bataliony Kadrowe, "Sztuka i Naród"
 • dr S.Dawidowski - Bolesław Piasecki wobec modernixmu i lewicy w kościele. Zachodnie inspiracje światopoglądowe Bolesława Piaseckiego
 • J.Engelgard - Stowarzyszenie PAX jako "Arka Noego" dla żołnierzy podziemia o działaczy narodowych
 • Dr M.Motas - Drugi po Wodzu - Zygmynt Przetakiewicz - Przyjaciel i najblizszy współpracownik Bolesława Piaseckiego
 • K.Jachacy - Nie tylko PAX i Piasecki. Nacjonaliści w państwach socjalistycznych
 • Z.M.Przetakiewicz jr - Bolesław Piasecki i PAX w moim życiu
 • ANEKS 1
 • K.Rękas - Bolesław Piasecki jako patron polskiej lewicy narodowej
 • ANEKS 2
 • M.Hagmajer - Kontakty Józefa Kosseckiego z PAX-EM, czyli stracona szansa na silną strukturę narodową w aparacie PRL