niedziela, 24 marzec 2019 15:09

Emil Škoda

Napisane przez Letheko
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Emil Škoda (niem. - Emil von Skoda, czes. - Emil rytíř Škoda)[1] urodził się 18 listopada 1839 w Pilznie (Monarchia Austriacka) zmarł 8 sierpnia 1900 w Selzthal w Styrii. Był wybitnym czeskim inżynierem, przemysłowcem, założycielem jednego z największych w ówczesnej Europie koncernu przemysłowego Škoda w Pilźnie. Obecnie m.in. Škoda Transportation oraz Škoda Auto. 

Emil Škoda

Emil Škoda urodził się z drugiego małżeństwa Franciszka Škody [1801 - 1888] z Anną Říhovą [1820–1854].

Ojciec Emila, doktor Franciszek Škoda był zamożnym, szanowanym i wpływowym obywatelem Pilzna. Pełnił funkcję lekarza regionalnego, szefa Wojewódzkiej Służby Zdrowia, był członkiem pierwszego zarządu browaru miejskiego. W rewolucyjnym 1848 roku został wybrany posłem do Reichstagu.[2] Według wnuka Emila Škody, rodzina Škoda pochodziła z Dolan, następnie mieszkała w Letkovie. W 1830 roku (według innego źródła w 1831) Franciszek Škoda zgłosił się na ochotnika do tymczasowej lekarskiej praktyki w Galicji, gdzie pracował przy opanowaniu epidemii cholery. W latach 50-tych Franciszek Škoda porzucił sprawy polityczne i poświęcił się wyłącznie pracy lekarza. W 1856 roku sprzedał swój dom w Pilźnie i przeprowadził się do Cheba. Tutaj jako lekarz regionalny nadzorował leczenie Elżbiety, żony cesarza Franciszka Józefa I. Dzięki uznanym zasługom został w 1864 roku odznaczony Orderem Rycerskim Franciszka Józefa. Następnie przeniesiony do Pragi z tytułem Radcy Gubernatora i Wojewódzkiego Administratora Zdrowia. Podczas wojny prusko-austriackiej w 1866 roku silnie zaangażował się w opiekę nad rannymi żołnierzami. W następstwie szlachetnych działań został odznaczony Orderem Żelaznej Korony. W 1867 roku otrzymał tytuł szlachecki. W 1872 roku po przejściu na emeryturę przeniósł się do Wiednia. Umarł w 1888 roku, podobnie jak jego syn Emil podczas podróży. Bratem Franciszka, a stryjem Emila był Josef Škoda [1805 - 1881] profesor medycyny, wykładowca Uniwersytetu Wiedeńskiego, jeden z twórców „Modern Vienna Medical School”, pierwszy wiedeński wykładowca medycyny, który zdecydował się na prowadzenie wykładów w języku niemieckim, w miejsce wcześniejszej łaciny.

Dziadek Emila, Józef Škoda był mistrzem kowalskim, właścicielem warsztatu ślusarskiego oraz kamienicy w Pilznie, którą kupił około 1790 roku, przeprowadzając się z prowincjonalnego Letkova. Zatrudniał dwudziestu kilku pracowników. Rodzina Škoda była dobrze wykształcona, zamożną oraz rdzennie czeska. Posiadając świadomość bycia Czechami, byli jednak wykształceni i wychowani w duchu kultury niemieckiej. Nie były to proste decyzje, Franciszek Škoda wspomina po latach: „Nie dostałem możliwości odebrania dobrego wykształcenia, jako czeski chłopiec byłem odcięty od wszelkich możliwości kontaktów z dziećmi lepszych i dobrze wykształconych domów”.

Emil Škoda ukończył gimnazjum w Cheb. W 1859 roku jako jednoroczny roczny ochotnik armii austriackiej [3] brał udział w wojnie Cesarstwa Austrii z II Cesarstwem Francuskim oraz Królestwem Piemontu i Sardynii. Podczas służby wojskowej nabawił się przewlekłej chorobą żołądka, która nękała go do końca życia. Wbrew tradycji rodzinnej i radom ojca, zdecydował się następnie lata studiować mechanikę oraz technologię, 4 semestry na Czeskim Uniwersytecie Technicznym w Pradze (České vysoké učení technické v Praze) następnie na Karlsruher Institut für Technologie. Po studiach Emil Škoda odbył zagraniczne staże - we Francji, Prusach, Niemczech, Anglii oraz Stanach Zjednoczonych. Szczególnie ważny dla Emila Škody były staże w państwach niemieckich, stojących pod względem ekonomii oraz uprzemysłowienia dużo wyżej od monarchii Habsburgów. Jako inżynier pracował w niemieckich hutach stali oraz w stoczni w Bremie. W 1866 roku po wybuchu wojny prusko-austriackiej został aresztowany, i wydalony z Prus do Austrii jako obywatel wrogiego państwa.

Po powrocie w 1866 roku do Czech, z pewna pomocą ustosunkowanego ojca, młody inżynier Emil Škoda, objął stanowisko głównego inżyniera w nowo zbudowanym zakładzie metalowym w Pilźnie. (Valdštejnské strojírny w Pilźnie, założone w 1859 roku). Właścicielem fabryki był jeden z najbogatszych przemysłowców oraz arystokratów czeskich, hrabia Ernst Valdštejn-Vartenberk. Młody inżynier otrzymał doskonałe warunki zatrudnienia oraz pensję w wysokości 1500 złotych reńskich. [4] Młody, ambitny inżynier Emil Škoda znacznie przyczynił się do rozwoju zakładu, pozyskał wielu nowych klientów. Zakład uzyskał kontrakty na budowę wyposażenia Kolei północnej, browaru Budweiser oraz gazowni w Pilznie, itp. Emil Škoda widział konieczność dalszej modernizacji procesów produkcyjnych, rozbudowy zakładu o nowe wydziały konieczne aby firma mogła się dostosować do rynku zamówień. Oczywiste wydawało się także dokapitalizowanie zakładu. Wielokrotnie proponował takie rozwiązania właścicielowi hrabiemu Valdštejn-Vartenberkowi, który jednak nie był zainteresowany rozbudową i dalszymi inwestycjami w pilzneński zakład. Impulsem zmian i ważnych decyzji Emila Škody stała się decyzja dyrektora zakładu inż Belaniego, który złożył rezygnację, a następnie założył własne przedsiębiorstwo w branży metalowej. 

W dniu 12 czerwca 1869 roku Emil Škoda z pomocą kapitałów rodziny, odkupił zakład od hrabiego Valdštejna. Łączna uzgodniona cena wyniosła 167 642 złotych reńskich (w tym 100 000 w gotówce). Po zakupie natychmiast zaczął rozwijać swój zakład, kupił małą fabrykę z 33 pracownikami, na bazie której zbudował gigantyczne przedsiębiorstwo zatrudniające 4 000 robotników oraz 200 techników i inżynierów.

Nowy właściciel fabryki Emil Škoda, zaangażował się bez reszty w rozbudowę zakładu. Aby nie marnować czasu na dojazdy do pracy, życie rodzinne i towarzyskie, kazał sobie przygotować mieszkanie na terenie fabryki, a jedzenie dostarczać z pobliskiej gospody.

Emil Škoda z rodziną
 
W 1871 roku Emil Škoda poślubił bogatą pannę Hermínę Hahnenkammovą, córkę niemieckiego przedsiębiorcy transportowego oraz prawnika. Firma teścia miała między innymi 200 spedycyjnych pojazdów konnych. Żona wniosła w posagu 100 000 złotych reńskich. Dzieci z małżeństwa Emila i Herminy były wychowywane przez guwernerów w kulturze niemieckiej. Pani Hermína Škodová była aktywną postacią społeczności niemieckiej w Pilźnie. Emil Škoda w swoich nielicznych wolnych chwilach, chodził na polowania ze swoim ukochanym psem Diabłem, zajmował się także tłumaczeniem dzieł francuskiego historyka Taine'a na język niemiecki.
 
Posag bardo pomógł w spłacie pożyczek zaciągniętych na zakup fabryki, zrównoważył także perturbacje finansowe jakie przeszły przez rynek ekonomiczny monarchii po krachu giełdy wiedeńskiej w 1873 roku. W 1872 roku Emil Škoda rozpoczął budowę huty stali, odlewni, dużej kuźni, bardzo nowoczesnej narzędziowni, ... Fabryka Škody dostarczała sprzęt dla cukrowni, browarów, kopalni oraz hut. Kluczową decyzją dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa było zaangażowanie się w produkcję uzbrojenia. Czas ku temu był najlepszy, mocarstwa europejskie powoli szykowały się do konfrontacji.
 
 Emil Škoda (siedzący piaty z lewej strony) ze swoimi współpracownikami, rok 1888
 
Emil Škoda (siedzący piaty z lewej strony) ze swoimi współpracownikami [1888, fotografia za dotyk.cz]
 
Emil Škoda bardzo mocno zainteresował się produkcja hutniczą i odlewniczą, i w tym kierunku profilował swój zakład. Produkował wysokiej jakości żeliwo, staliwo oraz stopy stali wysokiej jakości. Skierował swój ster w kierunku produkcji wysokiej jakości staliwa. odlewy stalowe z huty stali Škoda miały około 3% wyższą ciągliwość niż stal znanych europejskich firm. Emil Škoda uważnie obserwował wszystkie znaczące przedsiębiorstwa światowe oraz ich nowości technologiczne i konstrukcyjne. Z przemysłu amerykańskiego inspirowały go doniesienia o udanej produkcji stali stopowych z niklem i chromem. We współpracy z Fritz Asthower w Annen w Westfalii, zbudował pierwszą hutę stali w Pilznie i rozpoczął produkcję wysokiej jakości stali Annen. Był w stanie zdobyć oraz wdrożyć świetną technologię, ale także przejąć wszystkie inne firmy w Cesarstwie Austro-Węgierskim oraz całej Europie, z wyjątkiem zakładów Krupp-a. Huta Škody była stopniowo wyposażana w piece Siemens-Martin oraz piece tyglowe, suwnice o udźwigu 20 ton, prasy, dmuchawy itp. Zamówienia dynamicznie wzrastały. Przede wszystkim wzrosła jakość.
Oprócz jakości dynamicznie wzrastała zdolność produkcyjna, w 1886 roku udało się wytopić około 4000 ton, to w 1899 roku było to już ponad 7000 ton stali. Do produkcji stali i odlewów było zaangażowanych około 800 pracowników na 2800 wszystkich zatrudnionych, to pokazuje skalę zaangażowania w branżę hutniczą. Posiadanie własnych, doskonałej jakości odlewów i odkuwek pozwoliło zakładom Škoda z czasem stać się jednym z najlepszych i największych producentów uzbrojenia w świecie, z całkowicie dominująca pozycją w monarchii.
 
Kalendarium rozwoju zakładów Škoda:
 
 • 1871 - zakup nowych terenów inwestycyjnych , pomiędzy ulicą Tylową a  przyszłą linią kolejową Pilzno - Cheb [5]
 • 1871 - budowa nowej hali odlewni oraz hali montażowej,
 • 1876 - otwarcie pierwszego przedstawicielstwa firmy za granicą (Kijów, Rosja, 22 pracowników handlowych),
 • 1882 - budowa kuźni,
 • 1886 - budowa huty stali, pierwszy powstał 5-tonowy piec Siemens-Martin, drugi 10-tonowy został uruchomiony w 1887, do 1914 roku zakłady miały 6 pieców i 3 konwertory,
 • 1886 - budowa linii kolejowej, która połączyła fabrykę z linią kolejową Wiedeń - Pilzen - Cheb. Wielkie ułatwienie w transporcie wielkogabarytowej produkcji do klientów,
 • 1889 - kolejne nowe produkcyjne oraz magazynowe obok bocznicy kolejowej,
 • 1899 - założenie spółki akcyjnej,
 • koniec XIX wieku - firma zatrudniała 3211 pracowników w tym około 250 pracowników inżynieryjnych i biurowych.

Emil Škoda pomimo swojej dominującej pozycji w produkcji nowoczesnego uzbrojenia, nieustannie toczył zmagania z konserwatywnymi wojskowymi, decydującymi o zakupach uzbrojenia. Dużo czasu, nerwów oraz stresu dostarczyły mu rozmowy o konieczności odejścia w produkcji dział, od stopów brązu na rzecz nowoczesnych odlewów stalowych. 

 Emil Škoda na fabrycznej strzelnicy w okolicach Pilzna
 
Emil Škoda (siedzi drugi z prawej) na fabrycznej strzelnicy w Doudlevcích, okolice Pilzna [1895, fotografia za dotyk.cz]
 
Emil Škoda na polowaniu
 
Emil Škoda na polowaniu w 1896 roku.
Pod koniec życia Emil Škoda został zmuszony do ściślejszej współpracy z kapitałem bankowym i akcyjnym. Uświadomił sobie, że era niezależnych wielkich szefów dobiega końca i nie ma innej możliwości rozwoju. 12 grudnia 1899 roku w salonie dzisiejszego hotelu Slovan, powstała spółka akcyjna Škoda Works. Początkowy kapitał zakładowy Škoda Works został ustalony na 25 milionów koron. Emil Škoda otrzymał większość ze 125 tysięcy akcji w postaci 65 tysięcy akcji o wartości podstawowej 13 milionów koron. Pozostałe 60 000 akcji (wartość około 6,6 mln CZK) należały do Credit Bank oraz innych banków. Fabryka w Pilźnie, w szczególności odlewnia, zakład inżynieryjny i zbrojownia wraz z całym terenem i maszynami, oszacowano na 15 milionów koron. Tak więc, sprzedając swoją firmę E. Skoda nowej firmie o nazwie Skoda Works, nabył swoje akcje o wartości 13 milionów koron, a ponadto otrzymał 2 miliony koron w gotówce. Zobowiązania firmy jednak wynosiły prawie 26 milionów koron. Emil Škoda chociaż pozostawał prezesem spółki i jej dyrektorem naczelnym i głównym udziałowcem, widział, że jest już na zawsze zależny od woli banków, i ich nie zawsze korzystnych decyzji personalnych i biznesowych. Sam chory i zmęczony rozumiał, że nadchodzą nowe czasy i powrót do starego porządku nie jest już możliwy. Jako Dyrektor Generalny spółki akcyjnej uczestniczył tylko w trzech spotkaniach Rady Dyrektorów.

Zakłady Škoda

Po pięćdziesięciu latach intensywnej pracy, inżynier Skoda zaczął niedomagać na zdrowiu. Dały znać o sobie wytężone lata pracy, a szczególnie nieustannie odczuwany stres związany z odpowiedzialnością za sukces swojego przedsiębiorstwa oraz ostatnie wymuszone decyzje o przekształceniu prywatnego przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną. Lekarze wymusili na schorowanym przedsiębiorcy konieczność leczenia, zmiany trybu życia, wyjazdu na południe Europy. Jednak na ratunek było już zbyt późno.

Stosunkowo młody, 61-letni Emil Skoda zmarł w wagonie coupe, podróży pociągiem 8 sierpnia 1900 roku, niedaleko Selzthal w Styrii, w powrotnej podróży do Pilzna z kuracji w spa Gastein. Pogrzeb odbył się w Pilznie, był wielkim wydarzeniem, szczególnie wśród niemieckiej części obywateli. Wzięło w nim udział większość z ponad czterech tysięcy pracowników jego fabryki, ciało założyciela spoczęło na zawsze w oszklonej trumnie w grobie na Cmentarzu Mikołaja W Pilznie. W przeciwieństwie do dużych artykułów w głównych gazetach monarchii, prasa demokratyczna (patriotycznie czeska) nie podała ani jednej wzmianki z tego wydarzenia.

Grób Emila Škody na cmentarzu św. Mikołaja w Pilznie

Nagrobek z brązowym napisem „ Emil Ritter von Skoda ” z 1903 roku jest dziełem włoskiego rzeźbiarza Raffaella Romanellego (1856–1928). [Commons.wikimedia]

 

___

Po śmierci Emila Škody, jego syn Karel odziedziczył większość udziałów w firmie. Oprócz produkcji broni Plzeňská Škoda poświęciła się również produkcji silników parowych, silników gazowych, sprzętu wydobywczego, przemysłu spożywczego, a także zyskała sławę w produkcji dużych i skomplikowanych odlewów dla przemysłu stoczniowego. Warto wspomnieć o produkcji podzespołów dla elektrowni poniżej wodospadu Niagara lub śluzy w kanale Sueskim. Od 1904 roku w Škodzie produkowane są turbiny parowe. W 1907 roku powstał własny instytut badawczy. W trakcie I wojny światowej zakłady Škoda były głównym dostawcą uzbrojenia dla armii monarchii Habsburgów. Po pierwszej wojnie światowej powstała Czechosłowacja, rząd Czechosłowacji zabronił Carlowi von Skodzie (Karel Skoda nie używał czeskiego zapisu swojego nazwiska) angażowania się w jakąkolwiek działalność gospodarczą w nowym państwie. Udziały w firmie, poniżej swojej wartości musiał sprzedał czeskim bankom, a sam wyprowadził się do w Zurychu.

Karel Skoda miał trzech bezdzietnych synów, na nich wymarła męska gałąź rodziny Škoda.

___

Przypisy:

 1. W 1867 roku ojciec Emila Škody otrzymał austro-węgierski tytuł szlachecki
 2. Sejm Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Sejm Rzeszy, Sejm Rzeski. Członek Reichstagu w latach 1848-1850
 3. Jednoroczny ochotnik (niem. Der Einjährig-Freiwilliger, wcześniej der Einjährige) – w armii austro-węgierskiej, niemieckiej i pruskiej osoba, mająca wykształcenie średnie (matura) lub wyższe, która zgłosiła się samodzielnie do służby wojskowej. Służba trwała jeden rok (tzw. Präsenzdienst) w wybranym przez ochotnika rodzaju broni (w Austrii była to rezerwa oficerska). Służba mogła być przedłużona z inicjatywy ochotnika jak i armii, za zgodą ochotnika.
 4. Złoty reński - gulden austro-węgierski (floren, złoty reński) – srebrna moneta Cesarstwa Austriackiego, a następnie Austro-Węgier, ważąca 12,34 grama (próba srebra 900). Na monetach nominał oznaczany był skrótem "Fl."
 5. Pozostałości pierwotnego zakładu inżynieryjnego (Valdštejnské strojírny w Pilźnie)  zostały rozebrane dopiero w 2009 roku.

 

Źródła:

 1. https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1337/skoda
 2. https://www.dotyk.cz/publicistika/pred-177-lety-se-narodil-emil-skoda-tvurce-plzenske-skodovky-20161209.html
 3. https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/skoda-js-pribeh-stareho-jerabu-pokracuje_39557.html
 4. https://www.viktormacha.com/galerie/pilsen-steel-pilsen-202/
 5. http://www.zanikleobce.cz/index.php?lang=d&detail=71377
 6. https://skodamt.com/en/about-us/history
 7. https://tools.wmflabs.org/wiwosm/osm-on-ol/commons-on-osm.php?zoom=16&lat=049.745778&lon=0013.363908
 8. http://www.witikobund.de/skoda-aufstieg-und-ende-einer-industriellen-familie/
 9. https://web.archive.org/web/20070927011600/http://www.kapital.cz/2004.03/clanky/58.htm
 10. https://www.geni.com/people/Emil-von-%C5%A0koda/6000000058156886061
 11. https://patentimages.storage.googleapis.com/df/4b/ef/1d3f9e09f6a1a7/US529424.pdf
 12. https://patents.google.com/patent/US529424A/en
 13. https://www.historickaslechta.cz/osobnosti/waldstein-wartenberg-adolf-1868-%E2%80%A0-1930/

 

Reklama:

 

Czytany 3458 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 wrzesień 2020 10:34
Więcej w tej kategorii: Jan Szczepanik zapomniany geniusz »

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

 

Polecane witryny

Forum GNOMONIKA

Muzeum Techniki Tatra

TwojaHistoria.pl

 • Klub 27. Nowa, popkulturowa mitologia
  06 marzec 2021
  Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, – wszyscy byli znanymi muzykami i wszyscy (z różnych przyczyn) zmarli w wieku 27 lat. Przypadek? A może… fatum? Czy osławiony Klub 27 faktycznie istnieje? Klub 27 jest popkulturowym fenomenem dokumentującym nienaturalne i przedwczesne śmierci celebrytów z przemysłu rozrywkowego i sztuki – w tym szczególnie branży muzycznej. Przez lata...
 • Czechosłowacka Marynarka Wojenna. Najskuteczniejsza flota na świecie
  04 marzec 2021
  Wbrew dowcipom Czechosłowacja miała dostęp do morza i posiadała marynarkę wojenną. 16 sierpnia 1918 roku Oddział Morski Legionu Czechosłowackiego stoczył pierwszą i jedyną bitwę w historii rodzimej marynarki. Czesi i Słowacy pokonali flotyllę bolszewików pod Miszychą. Nawet dziś Czesi posiadają dostęp do morza. Trudno uwierzyć? Traktat wersalski gwarantował Czechosłowacji prawa do wykorzystania części portów w...
 • Eddie „Orzeł” Edwards. Najlepszy „najgorszy skoczek narciarski w historii”
  02 marzec 2021
  Kiedy w 1988 roku w kanadyjskim Calgary Eddie „Orzeł” Edwards pojawił się na najważniejszej imprezie czterolecia, wzbudził skrajne emocje. Kibice go uwielbiali. Działacze – niekoniecznie. Brytyjczyk doprowadził bowiem do sytuacji, w której najsłabszy sportowiec cieszył się większym wzięciem niż wielki mistrz. Ale historia Edwardsa to nie tylko ciągłe lądowanie na buli. „Orzeł” udowodnił, że można...
 • „Więcej rzezi, więcej nieszczęść niż zrodziło się kiedykolwiek przedtem”. Okręty Goeben i Breslau zmieniły bieg wielkiej wojny
  28 luty 2021
  Późną wiosną 1973 roku opuszczono turecką banderę na krążowniku liniowym Yavuz. Tym samym żywot zakończył najstarszy okręt tej klasy, który jeszcze jako niemiecki Goeben przedarł się w 1914 roku do Konstantynopola. Dołączył do swego towarzysza walki, lekkiego krążownika Breslau, któremu nie dane było jednak dożyć tak sędziwego wieku. Pod koniec wielkiej wojny odszedł – i...

 

 

 

Kopalnia Wiedzy

Ciekawe informacje z wielu dziedzin nauki
 • U dzieci narażonych na zanieczyszczone powietrze dochodzi do zmian w DNA
  06 marzec 2021
  Wystarczy jeden dzień kontaktu z powietrzem zanieczyszczonym przez spaliny samochodowe czy dymy z pożarów lasów, by nasze dziecko było w przyszłości narażone na większe ryzyko chorób serca i innych schorzeń. Badania przeprowadzone m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Stanforda są pierwszymi, podczas których oceniono wpływ zanieczyszczenia powietrza na pojedyncze komórki
 • Japończycy obudzili bakterie z czasów dinozaurów
  05 marzec 2021
  W 2010 roku japońska ekspedycja naukowa wybrała się do Wiru Południowopacyficznego (South Pacyfic Gyre). Pod nim znajduje się jedna z najbardziej pozbawionych życia pustyń na Ziemi. W pobliżu centrum SPG znajduje się oceaniczny biegun niedostępności. A często najbliżej znajdującymi się ludźmi są... astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 • Tkanina z Bayeux: studentki warszawskiej ASP podjęły próbę odtworzenia średniowiecznego skarbu zgodnie z techniką oryginalnego haftu
  05 marzec 2021
  Tkanina z Bayeux to ręcznie tkane płótno pokryte haftem, przedstawiające podbój Anglii przez Wilhelma I Zdobywcę oraz bitwę pod Hastings. Uznaje się ją za cenne ikonograficznie źródło historyczne, nic więc dziwnego, że w 2007 r. została wpisana na listę UNESCO Pamięć Świata. Tkanina ma długość prawie 70 m. Jej rozpoznawalność, technika wykonania i zastosowane materiały sprawiły, że stała się ona elementem zajęć pierwszego roku Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studentki podjęły próbę odtworzenia tkaniny zgodnie z techniką oryginalnego haftu.
 • Pożary w jednym z najwięszych parków narodowych Indii. Żyje tam wyjątkowy melanistyczny tygrys
  05 marzec 2021
  Wielkie pożary zagrażają jednemu z największych parków narodowych Indii. W Similipal National Park występuje aż 1076 gatunków roślin, w tym 96 gatunków orchidei, jest też zamieszkany przez 42 gatunki ssaków (m.in. tygrysy, lamparty i słonie), 242 gatunki ptaków, 30 gatunków gadów i liczną populację płazów

 

 

Średniowiecze – CiekawostkiHistoryczne.pl

 • Wpływowe walkirie czy niewolniczki płci – ile tak naprawdę wiemy o kobietach wikingów?
  07 marzec 2021
  Nordyckie sagi, legendy i kroniki kształtują obraz kobiet dalekiej Północy zupełnie odmienny od tego, jaki znamy ze źródeł odnoszących się do czasów antyku czy średniowiecza. Walkirie, olbrzymki, tarczowniczki, wieszczki – przedstawicielki płci pięknej odgrywały niezwykle ważną rolę w wikińskich wierzeniach. Do niedawna uważano, że były jedynie bohaterkami mitów. Ale czy na pewno? O ile nie...
 • Średniowieczne panaceum, czyli cudowne leki z pospolitej gadziny
  06 marzec 2021
  Gdy św. Franciszka z Asyżu namawiano, by zasięgnął w chorobie porady medyków papieża, miał powiedzieć: „Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry nie będzie nimi gardził”. Zgodnie z tą myślą leczył swoich pacjentów Mikołaj z Polski, który remediów szukał nie na niebie czy w humorach pacjenta, ale w boskim stworzeniu – tym skuteczniejszym, im...
 • Targowiska próżności. Jak naprawdę wyglądały turnieje rycerskie?
  03 marzec 2021
  „Z całą siłą zakazujemy tych targów próżności – turniejów, w których rycerze spotykają się i bezmyślnie angażują w popisywanie się sprawnością i siłą, co skutkuje często śmiercią (…). Zagrożenie jest i dla duszy. Jeżeli ktoś w ich czasie polegnie, (…) nie może być przez księdza pochowany w poświęconej ziemi” – głosił w 1130 roku soborowy...
 • Od zera do bohatera. Wilhelm Marshal był prawdziwym błędnym rycerzem!
  27 luty 2021
  Opowieści o doniosłych czynach spod znaku miecza i kopii to w większości legendy, ale nie brakuje w nich ziarna prawdy! Choć w poszukiwaniu heroicznych rycerzy rodem z opowieści arturiańskich trzeba raczej kierować się do świata fantazji, pewne archetypy znalazły odzwierciedlenie w rzeczywistości. Doskonałym przykładem bohatera awanturniczych historii rycerskich, który istniał naprawdę, jest Wilhelm Marshal. Jego...

 
"rem tene, verba sequentur"

All fields with (*) are required

Terms and conditions

255972 (399)

OpenStreetMap® to projekt open data, rozpowszechniany na licencji Open Data Commons Open Database License (ODbL) przez OpenStreetMap Foundation (OSMF).

Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów jako źródła. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji.

Pełny tekst licencji dokładnie opisuje twoje prawa i obowiązki.

Nasza dokumentacja rozpowszechniana jest na warunkach licencji Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0 (CC BY-SA 2.0).

lub Map

Polityka prywatności   Polityka cookies   Kontakt: letheko@letheko.pl    

.