niedziela, 24 marzec 2019 15:09

Emil Škoda

Napisane przez Letheko
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Emil Škoda (niem. - Emil von Skoda, czes. - Emil rytíř Škoda)[1] urodził się 18 listopada 1839 w Pilznie (Monarchia Austriacka) zmarł 8 sierpnia 1900 w Selzthal w Styrii. Był wybitnym czeskim inżynierem, przemysłowcem, założycielem jednego z największych w ówczesnej Europie koncernu przemysłowego Škoda w Pilźnie. Obecnie m.in. Škoda Transportation oraz Škoda Auto. 

Emil Škoda

Emil Škoda urodził się z drugiego małżeństwa Franciszka Škody [1801 - 1888] z Anną Říhovą [1820–1854].

Ojciec Emila, doktor Franciszek Škoda był zamożnym, szanowanym i wpływowym obywatelem Pilzna. Pełnił funkcję lekarza regionalnego, szefa Wojewódzkiej Służby Zdrowia, był członkiem pierwszego zarządu browaru miejskiego. W rewolucyjnym 1848 roku został wybrany posłem do Reichstagu.[2] Według wnuka Emila Škody, rodzina Škoda pochodziła z Dolan, następnie mieszkała w Letkovie. W 1830 roku (według innego źródła w 1831) Franciszek Škoda zgłosił się na ochotnika do tymczasowej lekarskiej praktyki w Galicji, gdzie pracował przy opanowaniu epidemii cholery. W latach 50-tych Franciszek Škoda porzucił sprawy polityczne i poświęcił się wyłącznie pracy lekarza. W 1856 roku sprzedał swój dom w Pilźnie i przeprowadził się do Cheba. Tutaj jako lekarz regionalny nadzorował leczenie Elżbiety, żony cesarza Franciszka Józefa I. Dzięki uznanym zasługom został w 1864 roku odznaczony Orderem Rycerskim Franciszka Józefa. Następnie przeniesiony do Pragi z tytułem Radcy Gubernatora i Wojewódzkiego Administratora Zdrowia. Podczas wojny prusko-austriackiej w 1866 roku silnie zaangażował się w opiekę nad rannymi żołnierzami. W następstwie szlachetnych działań został odznaczony Orderem Żelaznej Korony. W 1867 roku otrzymał tytuł szlachecki. W 1872 roku po przejściu na emeryturę przeniósł się do Wiednia. Umarł w 1888 roku, podobnie jak jego syn Emil podczas podróży. Bratem Franciszka, a stryjem Emila był Josef Škoda [1805 - 1881] profesor medycyny, wykładowca Uniwersytetu Wiedeńskiego, jeden z twórców „Modern Vienna Medical School”, pierwszy wiedeński wykładowca medycyny, który zdecydował się na prowadzenie wykładów w języku niemieckim, w miejsce wcześniejszej łaciny.

Dziadek Emila, Józef Škoda był mistrzem kowalskim, właścicielem warsztatu ślusarskiego oraz kamienicy w Pilznie, którą kupił około 1790 roku, przeprowadzając się z prowincjonalnego Letkova. Zatrudniał dwudziestu kilku pracowników. Rodzina Škoda była dobrze wykształcona, zamożną oraz rdzennie czeska. Posiadając świadomość bycia Czechami, byli jednak wykształceni i wychowani w duchu kultury niemieckiej. Nie były to proste decyzje, Franciszek Škoda wspomina po latach: „Nie dostałem możliwości odebrania dobrego wykształcenia, jako czeski chłopiec byłem odcięty od wszelkich możliwości kontaktów z dziećmi lepszych i dobrze wykształconych domów”.

Emil Škoda ukończył gimnazjum w Cheb. W 1859 roku jako jednoroczny roczny ochotnik armii austriackiej [3] brał udział w wojnie Cesarstwa Austrii z II Cesarstwem Francuskim oraz Królestwem Piemontu i Sardynii. Podczas służby wojskowej nabawił się przewlekłej chorobą żołądka, która nękała go do końca życia. Wbrew tradycji rodzinnej i radom ojca, zdecydował się następnie lata studiować mechanikę oraz technologię, 4 semestry na Czeskim Uniwersytecie Technicznym w Pradze (České vysoké učení technické v Praze) następnie na Karlsruher Institut für Technologie. Po studiach Emil Škoda odbył zagraniczne staże - we Francji, Prusach, Niemczech, Anglii oraz Stanach Zjednoczonych. Szczególnie ważny dla Emila Škody były staże w państwach niemieckich, stojących pod względem ekonomii oraz uprzemysłowienia dużo wyżej od monarchii Habsburgów. Jako inżynier pracował w niemieckich hutach stali oraz w stoczni w Bremie. W 1866 roku po wybuchu wojny prusko-austriackiej został aresztowany, i wydalony z Prus do Austrii jako obywatel wrogiego państwa.

Po powrocie w 1866 roku do Czech, z pewna pomocą ustosunkowanego ojca, młody inżynier Emil Škoda, objął stanowisko głównego inżyniera w nowo zbudowanym zakładzie metalowym w Pilźnie. (Valdštejnské strojírny w Pilźnie, założone w 1859 roku). Właścicielem fabryki był jeden z najbogatszych przemysłowców oraz arystokratów czeskich, hrabia Ernst Valdštejn-Vartenberk. Młody inżynier otrzymał doskonałe warunki zatrudnienia oraz pensję w wysokości 1500 złotych reńskich. [4] Młody, ambitny inżynier Emil Škoda znacznie przyczynił się do rozwoju zakładu, pozyskał wielu nowych klientów. Zakład uzyskał kontrakty na budowę wyposażenia Kolei północnej, browaru Budweiser oraz gazowni w Pilznie, itp. Emil Škoda widział konieczność dalszej modernizacji procesów produkcyjnych, rozbudowy zakładu o nowe wydziały konieczne aby firma mogła się dostosować do rynku zamówień. Oczywiste wydawało się także dokapitalizowanie zakładu. Wielokrotnie proponował takie rozwiązania właścicielowi hrabiemu Valdštejn-Vartenberkowi, który jednak nie był zainteresowany rozbudową i dalszymi inwestycjami w pilzneński zakład. Impulsem zmian i ważnych decyzji Emila Škody stała się decyzja dyrektora zakładu inż Belaniego, który złożył rezygnację, a następnie założył własne przedsiębiorstwo w branży metalowej. 

W dniu 12 czerwca 1869 roku Emil Škoda z pomocą kapitałów rodziny, odkupił zakład od hrabiego Valdštejna. Łączna uzgodniona cena wyniosła 167 642 złotych reńskich (w tym 100 000 w gotówce). Po zakupie natychmiast zaczął rozwijać swój zakład, kupił małą fabrykę z 33 pracownikami, na bazie której zbudował gigantyczne przedsiębiorstwo zatrudniające 4 000 robotników oraz 200 techników i inżynierów.

Nowy właściciel fabryki Emil Škoda, zaangażował się bez reszty w rozbudowę zakładu. Aby nie marnować czasu na dojazdy do pracy, życie rodzinne i towarzyskie, kazał sobie przygotować mieszkanie na terenie fabryki, a jedzenie dostarczać z pobliskiej gospody.

Emil Škoda z rodziną
 
W 1871 roku Emil Škoda poślubił bogatą pannę Hermínę Hahnenkammovą, córkę niemieckiego przedsiębiorcy transportowego oraz prawnika. Firma teścia miała między innymi 200 spedycyjnych pojazdów konnych. Żona wniosła w posagu 100 000 złotych reńskich. Dzieci z małżeństwa Emila i Herminy były wychowywane przez guwernerów w kulturze niemieckiej. Pani Hermína Škodová była aktywną postacią społeczności niemieckiej w Pilźnie. Emil Škoda w swoich nielicznych wolnych chwilach, chodził na polowania ze swoim ukochanym psem Diabłem, zajmował się także tłumaczeniem dzieł francuskiego historyka Taine'a na język niemiecki.
 
Posag bardo pomógł w spłacie pożyczek zaciągniętych na zakup fabryki, zrównoważył także perturbacje finansowe jakie przeszły przez rynek ekonomiczny monarchii po krachu giełdy wiedeńskiej w 1873 roku. W 1872 roku Emil Škoda rozpoczął budowę huty stali, odlewni, dużej kuźni, bardzo nowoczesnej narzędziowni, ... Fabryka Škody dostarczała sprzęt dla cukrowni, browarów, kopalni oraz hut. Kluczową decyzją dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa było zaangażowanie się w produkcję uzbrojenia. Czas ku temu był najlepszy, mocarstwa europejskie powoli szykowały się do konfrontacji.
 
 Emil Škoda (siedzący piaty z lewej strony) ze swoimi współpracownikami, rok 1888
 
Emil Škoda (siedzący piaty z lewej strony) ze swoimi współpracownikami [1888, fotografia za dotyk.cz]
 
Emil Škoda bardzo mocno zainteresował się produkcja hutniczą i odlewniczą, i w tym kierunku profilował swój zakład. Produkował wysokiej jakości żeliwo, staliwo oraz stopy stali wysokiej jakości. Skierował swój ster w kierunku produkcji wysokiej jakości staliwa. odlewy stalowe z huty stali Škoda miały około 3% wyższą ciągliwość niż stal znanych europejskich firm. Emil Škoda uważnie obserwował wszystkie znaczące przedsiębiorstwa światowe oraz ich nowości technologiczne i konstrukcyjne. Z przemysłu amerykańskiego inspirowały go doniesienia o udanej produkcji stali stopowych z niklem i chromem. We współpracy z Fritz Asthower w Annen w Westfalii, zbudował pierwszą hutę stali w Pilznie i rozpoczął produkcję wysokiej jakości stali Annen. Był w stanie zdobyć oraz wdrożyć świetną technologię, ale także przejąć wszystkie inne firmy w Cesarstwie Austro-Węgierskim oraz całej Europie, z wyjątkiem zakładów Krupp-a. Huta Škody była stopniowo wyposażana w piece Siemens-Martin oraz piece tyglowe, suwnice o udźwigu 20 ton, prasy, dmuchawy itp. Zamówienia dynamicznie wzrastały. Przede wszystkim wzrosła jakość.
Oprócz jakości dynamicznie wzrastała zdolność produkcyjna, w 1886 roku udało się wytopić około 4000 ton, to w 1899 roku było to już ponad 7000 ton stali. Do produkcji stali i odlewów było zaangażowanych około 800 pracowników na 2800 wszystkich zatrudnionych, to pokazuje skalę zaangażowania w branżę hutniczą. Posiadanie własnych, doskonałej jakości odlewów i odkuwek pozwoliło zakładom Škoda z czasem stać się jednym z najlepszych i największych producentów uzbrojenia w świecie, z całkowicie dominująca pozycją w monarchii.
 
Kalendarium rozwoju zakładów Škoda:
 
 • 1871 - zakup nowych terenów inwestycyjnych , pomiędzy ulicą Tylową a  przyszłą linią kolejową Pilzno - Cheb [5]
 • 1871 - budowa nowej hali odlewni oraz hali montażowej,
 • 1876 - otwarcie pierwszego przedstawicielstwa firmy za granicą (Kijów, Rosja, 22 pracowników handlowych),
 • 1882 - budowa kuźni,
 • 1886 - budowa huty stali, pierwszy powstał 5-tonowy piec Siemens-Martin, drugi 10-tonowy został uruchomiony w 1887, do 1914 roku zakłady miały 6 pieców i 3 konwertory,
 • 1886 - budowa linii kolejowej, która połączyła fabrykę z linią kolejową Wiedeń - Pilzen - Cheb. Wielkie ułatwienie w transporcie wielkogabarytowej produkcji do klientów,
 • 1889 - kolejne nowe produkcyjne oraz magazynowe obok bocznicy kolejowej,
 • 1899 - założenie spółki akcyjnej,
 • koniec XIX wieku - firma zatrudniała 3211 pracowników w tym około 250 pracowników inżynieryjnych i biurowych.

Emil Škoda pomimo swojej dominującej pozycji w produkcji nowoczesnego uzbrojenia, nieustannie toczył zmagania z konserwatywnymi wojskowymi, decydującymi o zakupach uzbrojenia. Dużo czasu, nerwów oraz stresu dostarczyły mu rozmowy o konieczności odejścia w produkcji dział, od stopów brązu na rzecz nowoczesnych odlewów stalowych. 

 Emil Škoda na fabrycznej strzelnicy w okolicach Pilzna
 
Emil Škoda (siedzi drugi z prawej) na fabrycznej strzelnicy w Doudlevcích, okolice Pilzna [1895, fotografia za dotyk.cz]
 
Emil Škoda na polowaniu
 
Emil Škoda na polowaniu w 1896 roku.
Pod koniec życia Emil Škoda został zmuszony do ściślejszej współpracy z kapitałem bankowym i akcyjnym. Uświadomił sobie, że era niezależnych wielkich szefów dobiega końca i nie ma innej możliwości rozwoju. 12 grudnia 1899 roku w salonie dzisiejszego hotelu Slovan, powstała spółka akcyjna Škoda Works. Początkowy kapitał zakładowy Škoda Works został ustalony na 25 milionów koron. Emil Škoda otrzymał większość ze 125 tysięcy akcji w postaci 65 tysięcy akcji o wartości podstawowej 13 milionów koron. Pozostałe 60 000 akcji (wartość około 6,6 mln CZK) należały do Credit Bank oraz innych banków. Fabryka w Pilźnie, w szczególności odlewnia, zakład inżynieryjny i zbrojownia wraz z całym terenem i maszynami, oszacowano na 15 milionów koron. Tak więc, sprzedając swoją firmę E. Skoda nowej firmie o nazwie Skoda Works, nabył swoje akcje o wartości 13 milionów koron, a ponadto otrzymał 2 miliony koron w gotówce. Zobowiązania firmy jednak wynosiły prawie 26 milionów koron. Emil Škoda chociaż pozostawał prezesem spółki i jej dyrektorem naczelnym i głównym udziałowcem, widział, że jest już na zawsze zależny od woli banków, i ich nie zawsze korzystnych decyzji personalnych i biznesowych. Sam chory i zmęczony rozumiał, że nadchodzą nowe czasy i powrót do starego porządku nie jest już możliwy. Jako Dyrektor Generalny spółki akcyjnej uczestniczył tylko w trzech spotkaniach Rady Dyrektorów.

Zakłady Škoda

Po pięćdziesięciu latach intensywnej pracy, inżynier Skoda zaczął niedomagać na zdrowiu. Dały znać o sobie wytężone lata pracy, a szczególnie nieustannie odczuwany stres związany z odpowiedzialnością za sukces swojego przedsiębiorstwa oraz ostatnie wymuszone decyzje o przekształceniu prywatnego przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną. Lekarze wymusili na schorowanym przedsiębiorcy konieczność leczenia, zmiany trybu życia, wyjazdu na południe Europy. Jednak na ratunek było już zbyt późno.

Stosunkowo młody, 61-letni Emil Skoda zmarł w wagonie coupe, podróży pociągiem 8 sierpnia 1900 roku, niedaleko Selzthal w Styrii, w powrotnej podróży do Pilzna z kuracji w spa Gastein. Pogrzeb odbył się w Pilznie, był wielkim wydarzeniem, szczególnie wśród niemieckiej części obywateli. Wzięło w nim udział większość z ponad czterech tysięcy pracowników jego fabryki, ciało założyciela spoczęło na zawsze w oszklonej trumnie w grobie na Cmentarzu Mikołaja W Pilznie. W przeciwieństwie do dużych artykułów w głównych gazetach monarchii, prasa demokratyczna (patriotycznie czeska) nie podała ani jednej wzmianki z tego wydarzenia.

Grób Emila Škody na cmentarzu św. Mikołaja w Pilznie

Nagrobek z brązowym napisem „ Emil Ritter von Skoda ” z 1903 roku jest dziełem włoskiego rzeźbiarza Raffaella Romanellego (1856–1928). [Commons.wikimedia]

 

___

Po śmierci Emila Škody, jego syn Karel odziedziczył większość udziałów w firmie. Oprócz produkcji broni Plzeňská Škoda poświęciła się również produkcji silników parowych, silników gazowych, sprzętu wydobywczego, przemysłu spożywczego, a także zyskała sławę w produkcji dużych i skomplikowanych odlewów dla przemysłu stoczniowego. Warto wspomnieć o produkcji podzespołów dla elektrowni poniżej wodospadu Niagara lub śluzy w kanale Sueskim. Od 1904 roku w Škodzie produkowane są turbiny parowe. W 1907 roku powstał własny instytut badawczy. W trakcie I wojny światowej zakłady Škoda były głównym dostawcą uzbrojenia dla armii monarchii Habsburgów. Po pierwszej wojnie światowej powstała Czechosłowacja, rząd Czechosłowacji zabronił Carlowi von Skodzie (Karel Skoda nie używał czeskiego zapisu swojego nazwiska) angażowania się w jakąkolwiek działalność gospodarczą w nowym państwie. Udziały w firmie, poniżej swojej wartości musiał sprzedał czeskim bankom, a sam wyprowadził się do w Zurychu.

Karel Skoda miał trzech bezdzietnych synów, na nich wymarła męska gałąź rodziny Škoda.

___

Przypisy:

 1. W 1867 roku ojciec Emila Škody otrzymał austro-węgierski tytuł szlachecki
 2. Sejm Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Sejm Rzeszy, Sejm Rzeski. Członek Reichstagu w latach 1848-1850
 3. Jednoroczny ochotnik (niem. Der Einjährig-Freiwilliger, wcześniej der Einjährige) – w armii austro-węgierskiej, niemieckiej i pruskiej osoba, mająca wykształcenie średnie (matura) lub wyższe, która zgłosiła się samodzielnie do służby wojskowej. Służba trwała jeden rok (tzw. Präsenzdienst) w wybranym przez ochotnika rodzaju broni (w Austrii była to rezerwa oficerska). Służba mogła być przedłużona z inicjatywy ochotnika jak i armii, za zgodą ochotnika.
 4. Złoty reński - gulden austro-węgierski (floren, złoty reński) – srebrna moneta Cesarstwa Austriackiego, a następnie Austro-Węgier, ważąca 12,34 grama (próba srebra 900). Na monetach nominał oznaczany był skrótem "Fl."
 5. Pozostałości pierwotnego zakładu inżynieryjnego (Valdštejnské strojírny w Pilźnie)  zostały rozebrane dopiero w 2009 roku.

 

Źródła:

 1. https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1337/skoda
 2. https://www.dotyk.cz/publicistika/pred-177-lety-se-narodil-emil-skoda-tvurce-plzenske-skodovky-20161209.html
 3. https://www.technickytydenik.cz/rubriky/archiv/skoda-js-pribeh-stareho-jerabu-pokracuje_39557.html
 4. https://www.viktormacha.com/galerie/pilsen-steel-pilsen-202/
 5. http://www.zanikleobce.cz/index.php?lang=d&detail=71377
 6. https://skodamt.com/en/about-us/history
 7. https://tools.wmflabs.org/wiwosm/osm-on-ol/commons-on-osm.php?zoom=16&lat=049.745778&lon=0013.363908
 8. http://www.witikobund.de/skoda-aufstieg-und-ende-einer-industriellen-familie/
 9. https://web.archive.org/web/20070927011600/http://www.kapital.cz/2004.03/clanky/58.htm
 10. https://www.geni.com/people/Emil-von-%C5%A0koda/6000000058156886061
 11. https://patentimages.storage.googleapis.com/df/4b/ef/1d3f9e09f6a1a7/US529424.pdf
 12. https://patents.google.com/patent/US529424A/en
 13. https://www.historickaslechta.cz/osobnosti/waldstein-wartenberg-adolf-1868-%E2%80%A0-1930/

 

Reklama:

 

Czytany 3127 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 21 wrzesień 2020 10:34
Więcej w tej kategorii: Jan Szczepanik zapomniany geniusz »

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

 

Polecane witryny

Forum GNOMONIKA

Top 5 bloga

Tematy na blogu

Muzeum Tatra

TwojaHistoria.pl

 • Żelazna Dama płacze… Kulisy dymisji Margaret Thatcher
  28 listopad 2020
  Był 28 listopada 1990 roku. Margaret Thatcher ze łzami w oczach opuszczała dom pod jednym z najsłynniejszych adresów na świecie, Downing Street 10. Mieszkała tam od 1979 roku. Rządziła krajem 11 lat. Władzy pozbawiło ją najbliższe otoczenie – zawsze już uważała to za zdradę. Była jedną z najbardziej charakterystycznych postaci epoki. Trzykrotnie poprowadziła swoją partię...
 • Jak sproszkowany nos Sfinksa pomógł dowieść… istnienia atomów?
  26 listopad 2020
  Wielkie odkrycia mają to do siebie, że nie zawsze od razu zdajemy sobie sprawę z ich znaczenia. Dokładnie tak było w przypadku ciekawych obserwacji poczynionych przez pewnego naukowca pracującego na początku XIX wieku, który… zobaczył pod mikroskopem dowód na istnienie atomów! Robert Brown należy do najznamienitszych naukowców związanych z botaniką oraz… dochodzeniem do podstawowych mechanizmów...
 • Muzyka, sprośne żarty i… rwanie zębów. Tak wyglądały wizyty u średniowiecznych dentystów
  24 listopad 2020
  By przekonać pacjentów do skorzystania z usług, średniowieczni rwacze zębów musieli stosować dość niecodzienne fortele. Okazuje się jednak, że ekstrakcja nie była najgorszym, co mogło spotkać nieszczęśnika cierpiącego z powodu bólu zęba… Do miasta zawitała grupa cyrkowa. Tłum gapiów gromadzi się, by zobaczyć popisy akrobatów, sztuczki magiczne czy posłuchać muzyki. Ale clue programu ma dopiero...
 • Assarmot: pierwsza polska fabularna gra planszowa
  21 listopad 2020
  Gry planszowe już od pewnego czasu przeżywają w naszym kraju prawdziwy renesans. Jeszcze kilkanaście lat temu wiele osób postrzegało je jako rozrywkę dla dzieci. Dzisiaj wydaje się, że fabularne gry planszowe największą popularnością cieszą się wśród dorosłych, a ich tematyka jest tak różnorodna, że niemalże każdy może odnaleźć coś dla siebie. Warto przypomnieć, że pierwsza...

 

 

 

Kopalnia Wiedzy

Ciekawe informacje z wielu dziedzin nauki
 • Indie: ekoprzejście dla gadów i innych małych zwierząt
  01 grudzień 2020
  Służby leśne z Indii wybudowały nad ruchliwą drogą łączącą miasta Nainital i Kaladungi na pogórzu Himalajów Małych wiszący "ekopomost" dla gadów i innych małych zwierząt. Eco Bridge ma prawie 27,5 m długości i 1,5 m szerokości. Do jego budowy wykorzystano bambus, jutę i trawy.
 • Zawalił się olbrzmi radioteleskop w Arecibo. Koniec jednego z najważniejszych instrumentów naukowych
  01 grudzień 2020
  Spełniły się najgorsze obawy inżynierów – teleskop w Arecibo się zawalił. Do katastrofy doszło, gdy ważąca 900 ton platforma odbiornika radioteleskopu spadła na znajdującą się 120 metrów niżej czaszę. Na szczęście – jak wcześniej informowaliśmy – już wcześniej specjaliści doszli do wniosku, że cała struktura jest niestabilna i teleskop przeznaczono do likwidacji, zatem w katastrofie nikt nie ucierpiał.
 • Zaskakujące zachowanie kwazicząstek w grafenowych supersieciach. Powstaną szybsze tranzystory?
  01 grudzień 2020
  Naukowcy z University of Manchester zauważyli, że w w grafenownych supersieciach znajdujących się pomiędzy dwoma warstwami azotku boru pojawia się nowa rodzina kwazicząstek. Odkrycie ma znaczenie dla badań nad fizyką materii skondensowanej i może prowadzić do stworzenia tranzystorów pracujących z wyższymi częstotliwościami.
 • Niezwykłe znalezisko w Jarocinie. Książęca dubeltówka, prezent od ostatniego cesarza Niemiec
  01 grudzień 2020
  Podczas remontu Pałacu Radolińskich w Jarocinie trafiono na niezwykłe, cenne znalezisko. Pod podłogą jednego z pomieszczeń znaleziono dubeltówkę księcia Hugona von Radolina, a ze znalezionej obok grawerowanej tabliczki dowiedzieliśmy się, że był to prezent od ostatniego cesarza Niemiec Wilhelma II. Władca podarował ją księciu w 1899 roku.

 

 

Średniowiecze – CiekawostkiHistoryczne.pl

 • Książki oprawione w ludzką skórę – makabra czy… romantyczny gest?
  23 listopad 2020
  Co byście powiedzieli, gdyby ktoś, chcąc wyrazić swoją miłość, podarował wam cząstkę siebie? Dosłownie! Na przykład w formie romantycznych sonetów elegancko oprawionych w… ludzką skórę. Brzmi jak historia z horroru? Niekoniecznie. Nasi przodkowie żyli w przekonaniu, iż marnowanie ładnych kawałków ich skóry to nie zawsze dobry pomysł.  Historie o wykorzystywaniu ludzkiej skóry do wytwarzania książek...
 • Rycerze Templum. Sekrety najbardziej tajemniczego zakonu rycerskiego w dziejach
  20 listopad 2020
  „Każdy z was składał ślub ubóstwa, wyrzekając się osobistej własności, ale jako wspólnota zakonna chcecie mieć wszystko” – grzmiał biskup Akki Jacques de Vitry, wzburzony brakiem umiaru w zdobywaniu dóbr świata doczesnego przez Ubogich Rycerzy Chrystusa. Rzeczywiście, majątek wyniósł templariuszy do niebywałej potęgi, ale też sprowadził na nich tragiczny koniec. Templariusze byli jednym z najbardziej...
 • TAJEMNICE TEMPLARIUSZY
  19 listopad 2020
  Polsat Viasat History ujawnia sekrety najbardziej tajemniczego i potężnego zakonu rycerskiego średniowiecza-templariuszy. W programie poznamy historię powstania zakonu od jego dojścia do bogactwa do upadku po oskarżeniach o herezję; od rytuałów i tradycji średniowiecznego rycerstwa, przez kampanię eksterminacyjną przeciwko nim, po ich rzekome potajemne przetrwanie i oficjalne dziedzictwo łączące Ziemię Świętą i cały kontynent europejski....
 • Czysta grzesznica i brudna święta. Jak często kąpały się kobiety w średniowieczu?
  15 listopad 2020
  Czy kobiety w wiekach średnich zarastały brudem? Te pobożne tak! W liście do biskupa Altino Heliodora św. Hieronim zawarł swój słynny komentarz: „Czy twa skóra jest twarda i łuszcząca, ponieważ nie zażywasz już kąpieli? Ten, kto raz dostąpił chrztu świętego, nie musi kąpać się ponownie”. Na ciałach pobożnych chrześcijanek odkładała się więc gruba warstwa nabożnych...

 

206955 (64)

OpenStreetMap® to projekt open data, rozpowszechniany na licencji Open Data Commons Open Database License (ODbL) przez OpenStreetMap Foundation (OSMF).

Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów jako źródła. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji.

Pełny tekst licencji dokładnie opisuje twoje prawa i obowiązki.

Nasza dokumentacja rozpowszechniana jest na warunkach licencji Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0 (CC BY-SA 2.0).

lub Map