OBRONA LWOWA 1918 SEMPER FIDELIS
18 listopada zapraszamy na krakowskie obchody 105. rocznicy bohaterskiej obrony Lwowa - zwycięskiego powstania Orląt Lwowskich
Artur Oppman, Orlątko | ... Mamo, czy jesteś ze mną? Nie słyszę twoich słów... W oczach mi trochę ciemno... Obroniliśmy Lwów!... Zostaniesz biedna samą... Baczność! Za Lwów! Cel! Pal! Tylko mi ciebie, mamo, Tylko mi Polski żal!...
OBRONA LWOWA 1918-1920 SEMPER FIDELIS
Ochotnicza Legia Kobiet, ochotnicza organizacja wojskowa utworzona we Lwowie w 1918 przez kobiety, pragnące walczyć o niepodległość Polski. Kobiety z OLK walczyły o Lwów w trakcie wojny polsko-ukraińskiej oraz wojny polsko-bolszewickiej, w tym także w walkach o Wilno

Magdalena Ziętek-Wielomska: Niemiec i Ukrainiec, dwa bratanki?

Pro vita bona

Dwa traktaty brzeskie:

  • Traktat zawarty w Brześciu 3 marca 1918 roku, między Cesarstwem Niemieckim i Austro-Węgrami i ich sojusznikami, Carstwem Bułgarii i Imperium Osmańskim a Rosją Sowiecką
  • Traktat zawarty w Brześciu 9 lutego 1918 roku, nazywany „chlebowym”, podpisany między Cesarstwem Niemieckim, Austro-Węgrami i ich sojusznikami, Carstwem Bułgarii i Imperium Osmańskim, a Ukraińską Republiką Ludową.
  1. Link do mapy Noworosji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Noworosja
  2. Kornel Makuszyńskie o zbrodniach na Polakach: https://wikisource.org/wiki/Po_powrocie/VIII
  3. Roman Dmowski, Kwestia ukraińska: https://geopolityka.net/wp-content/uploads/2020/03/Dmowski_Roman_Kwestia_ukrainska.pdf
  4. Ernst Hasse, Das deutsche Reich als Nationalstaat, München 1905, s. 117-128
  5. Występ A. Macierewicza na spotkaniu u red. Sakiewicza, przykład narracji przedstawianej w nagraniu: https://youtu.be/aAG9KMrBPSQ

Magdalena Ziętek-Wielomska, Niemiecki sen o imperium

"Kilka dni po rozpoczęciu wojny na Ukrainie Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ogłosił punkt zwrotny niemieckiej polityki zagranicznej, opatrzony hasłem „Zeitenwende”. Niemcy uznali, że zasady obowiązujące po 1945 r. skończyły się i że muszą zrewidować uprawianą przez siebie politykę zagraniczną. Sam fakt, że Rosja rozpoczęła wojnę świadczy o tym, że epoka hegemonii amerykańskiej kończy się. A to ma oznaczać, że Ameryka nie będzie w stanie nas dłużej bronić. Europa musi być więc w stanie obronić się sama, a Niemcy są gotowi na przejęcie szczególnej „odpowiedzialności” za bezpieczeństwo europejskie. Propagują budowanie wspólnych europejskich rozwiązań, by nie marnotrawić środków na budowę równoległych systemów obronnych. Twierdzą, że ponoć nie ma sensu, by każde państwo europejskie posiadało w pełni samodzielną armię, gdyż to podnosi koszty i utrudnia możliwość prowadzenia wspólnych działań. Niemcy przede wszystkim uważają, że Europa powinna zacząć prowadzić wspólną politykę zagraniczną i stać się państwem federalnym. Niemieccy politycy wprost mówią o geopolityce, „Weltpolitik” i potrzebie niemieckiego przywództwa w Europie. I właśnie dlatego powstała ta książka, by unaocznić Polakom, że przeżywamy renesans tych wszystkich kategorii, które po 1945 r. zostały uśpione, ale nigdy nie wygaszone. Wartość książki stanowi analiza niemieckiej metody jednoczenia, najpierw samych Niemiec w XIX wieku przez Prusy, a potem całej Europy. Politycy niemieccy powtarzają bowiem schemat zjednoczenia własnego kraju: najpierw unia celna i integracja ekonomiczna, potem likwidacja prawa veta na rzecz zasady większości głosów w kwestiach polityki zagranicznej i obrony, potem państwo federalne. Książka znakomicie pozwala zrozumieć tę metodę a tym samym lepiej zrozumieć, w jakim momencie historii się znajdujemy."


 

 

The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity is a project of Dr. Paul’s Foundation for Rational Economics and Education

Peace and Prosperity Blog | The Ron Paul Institute for Peace & Prosperity

Human Events RSS Feed
Używamy plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i zapamietują preferencje i ustawienia użytkownika. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.