Zakon krzyżacki po nadaniach Konrada Mazowieckiego zbudował pierwszą warownie na lewym brzegu Wisły, naprzeciw dzisiejszego Torunia nazwaną „Vogelsang” czyli „Ptasi Śpiew”.  W 1231 roku Krzyżacy przy wsparciu wojsk księcia Konrada przeprawili się na prawy brzeg Wisły i założyli gród w Starym Toruniu. Podstawą grodu stał się wielki dąb, który został otoczony obwarowaniami i murami.

 

Obraz z 1713 roku eksponowany w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, jest ilustracja zapisu z XIV-wiecznej kroniki Piotra z Dusburga, mówiącego o założeniu pierwszej krzyżackiej warowni, Starego Torunia na potężnym dębie. 

__________________________________________________________________________

 

Świat, który zrodził krucjaty


Zakon krzyżacki

Mini serial wprowadzający w historię Zakonu Krzyżackiego od jego założenia w Palestynie aż do momentu gdy osiągnął szczyt swej potęgi na początku XV wieku.

 

Średniowieczne miecze